KLJUČ U RUKE

Usluga „ključ u ruke“ podrazumijeva cjelovitu pripremu natječajne dokumentacije i praćenje projekta od početka do kraja, bez obzira da li se radi o programima kreditiranja poduzetnika (HBOR, HAMAG-BICRO, poslovne banke), bespovratnim EU sredstvima i potporama ili kombinacijama više izvora financiranja.

U sklopu ove usluge nudimo izradu stručnog i kvalitetnog Poslovnog plana, Investicijske studije i/ili drugog elaborata isplativosti ulaganja ovisno o zahtjevima natječaja/programa; popunjavanje ostalih obrazaca propisanih natječajem/programom; predaju prijavnog paketa na natječaj i vođenje projekta u smislu direktne komunikacije sa provedbenim tijelima natječaja/programa odnosno referentima zaduženim za obradu vašeg zahtjeva. Naime, vrlo često se od strane provedbenih tijela traži dodatno objašnjenje, nadopuna natječajne dokumentacije ili sastanak u cilju rješavanja određenih pitanja i/ili nejasnoća.

Ova je usluga za naše klijente vrlo korisna jer je faza ocjenjivanja zahtjeva isto toliko bitna kao i prva faza pripreme natječajne dokumentacije, ako ne i bitnija. Naš zadatak u sklopu ove usluge započinje razradom poslovne ideje i usmjeravanjem projekta na najpovoljnije izvore financiranja i zatvaranja financijske konstrukcije, a završava u trenutku kada klijent potpiše Ugovor(e) o kreditu/zajmu/jamstvu/bespovratnim sredstvima/potpori, sa provedbenim tijelima koja su nositelji tih natječaja/programa.

Dok se vi bavite svojim osnovnim poslom, nama prepustite kompletnu brigu oko vašeg projekta i uz minimalni angažman sa vaše strane, po modelu „ključ u ruke“ sigurno realizirajte svoju poslovnu ideju. Mi znamo na što treba pripaziti, koja su potencijalna „uska grla“ projekta, na kojim se mjestima skrivaju potencijalni rizici i što učiniti kako bi vaš projekt uspio. Usluga „ključ u ruke“ je jedna od naših najčešćih usluga a njezine prednosti prepoznali su mnogi klijenti. Osim što osigurava da se projekt bez greške pripremi i provede do samog kraja, usluga „ključ u ruke“ je i edukativnog karaktera jer prateći naš rad klijenti mogu naučiti puno o pripremi i provedbi projekta, načinima komunikacije sa vanjskim izvorima financiranja, njihovim očekivanjima i ostale korisne stvari.

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.