Pavle Knežević

Pavle Knežević

Najava natječaja – program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja drvne industrije

Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. godinu dolazi u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 3.981.684,00 eura.

KORISNICI PROGRAMA:

1. Prihvatljivi podnositelj prijave je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1.1 mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa;

1.2 ima proizvodnju u području djelatnosti iz podtočke 1. ove točke na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa;

1.3 preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala;

1.4 ima ostvaren pozitivan financijski rezultat za 2022. godinu;

1.5 ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje prijave na javni natječaj po ovome Programa (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu);

1.6 nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava:

1.7 ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;

1.8 on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

2. U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013 u slučaju pripadnosti poduzetnika kategoriji „Jedan poduzetnik“ pravo na prijavu ima samo jedan poduzetnik.

3. Ako je jedna pravna ili fizička osoba osnivač / suosnivač / vlasnik / suvlasnik više poduzetnika, pravo na prijavu po ovome Programu ima samo jedan poduzetnik.

4. Ako je više poduzetnika s proizvodnjom na istoj lokaciji i/ili koriste iste proizvodne kapacitete i/ili radnu snagu, pravo na prijavu po ovome Programu ima samo jedan poduzetnik.

5. Pravo na prijavu po ovome Programu nema korisnik bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti po Javnom natječaju za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu (KLASA: 310-01/22-01/1, URBROJ: 525-10/619-22/3) koji do dana predaje prijave na javni natječaj po ovome Programu nije izvršio svoje ugovorne obveze, korisnik kojemu je utvrđeno nenamjensko korištenje potpore i svi poduzetnici povezani s takvim korisnikom s naslova kategorije „Jedan poduzetnik“.

6. Davatelj ponude / troškovnika ne smije pripadati kategoriji „Jedan poduzetnik“ niti smije biti povezana osoba s podnositeljem prijave.

PROVEDBENE MJERE, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I INTENZITETI POTPORE:

a. U okviru ovoga Programa dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:
– ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
– ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
– ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
– sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

b. Na javni natječaj po ovome Programu podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljivi trošak unutar te mjere

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Provedbena
mjera 1.
ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU I POSTROJENJA
Prihvatljivi troškoviStrojevi, postrojenja (pilansko postrojenje, sušionica, parionica i slično) te s njima povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.
Ukupan iznos sredstava2.000.000,00 eura
Intenzitet potpore70% od prihvatljivog troška
Iznos potpore
po korisniku
a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000,00 eura
b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 eura
Provedbena
mjera 2.
ULAGANJE U PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT
Prihvatljivi troškovi Izgradnja / adaptacija / rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)
Ukupan iznos sredstava1.500.000,00 eura
Intenzitet potpore70% od prihvatljivog troška
Iznos potpore
po korisniku
a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 6.000,00 eura
b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 eura
Provedbena
mjera 3.
ULAGANJE U INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU
Prihvatljivi troškovi– softver / aplikacija
– nadogradnja postojećeg softvera / aplikacije
Ukupan iznos sredstava181.684,00 eura
Intenzitet potpore70% od prihvatljivog troška
Iznos potpore
po korisniku
a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura
b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 27.000,00 eura
Provedbena
mjera 4.
SUDJELOVANJE NA SAJMU ILI IZLOŽBI
Prihvatljivi troškovi– najam izložbenog prostora
– uređenje izložbenog prostora vanjskog pružatelja usluge
– transport izložaka vanjskog pružatelja usluge
– promidžbeni materijali vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi
Ukupan iznos sredstava300.000,00 eura
Intenzitet potpore70% od prihvatljivog troška
Iznos potpore
po korisniku
a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura
b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000,00 eura

Caetus Business Consulting nudi stručnu i kvalitetnu pripremu i provedbu projekata po modelu usluge ključ-u-ruke.

Za više detalja te kako biste na vrijeme započeli s pripremom projektnih prijedloga, javite nam se na:
info@caetus.hr
099/3077-580
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.