OSTALE USLUGE

Marketing plan

Marketing plan je derivacija Poslovnog plana, s naglaskom na proizvod ili uslugu, cijenu, promociju i distribuciju. Osnova za izradu Marketing plana je detaljna analiza tržišta (sa naglaskom na tržište prodaje) i lokacije, bez obzira u kojem ćemo sektoru poslovati i čime se baviti te sa kakvim poduzećem i poreznim tretmanom. Početnu točku za njegovu izradu ili bazu za razradu možemo pronaći upravo u Poslovnom planu, naravno ako je isti napravljen prema standardnoj i od struke prihvaćenoj metodologiji, a njegova područja na koja ćemo se pritom referirati su analiza tržišta i lokacija.

Kroz Marketing plan ćemo definirati ciljne skupine odnosno kome ćemo prodavati naše (buduće) proizvode i/ili usluge, ali i isto tako pomoću kojih ćemo to kanala do njih doći i sa njima komunicirati. Ukoliko znamo kome se obraćamo u nastupu kod predstavljanja onoga što planiramo nuditi tržištu (naših proizvoda/usluga), lakše ćemo odrediti i kanale putem kojih ćemo doći do tih ciljnih skupina. Lokacijski aspekti projekta razmatraju se najčešće sa njegove mikro, mezo i makro razine, te se svaka od njih obrađuje zasebno u cilju donošenja zaključka o kvaliteti konkretne lokacije. Razina lokacije (mikrolokacija, mezolokacija i makrolokacija) i njezina važnost za neki konkretan projekt, varira u ovisnosti o nekoliko različitih faktora.

Izrada Analiza troškova i koristi (CBA)

Kod ovih se elaborata najčešće uzima u obzir nekoliko alternativa za postizanje ciljeva projekta. Jedna od alternativa je da se nastavi bez promjena, što pruža bazu za uspoređivanje. Uspoređuju se troškovi i koristi kako bi se donijela odluka o budućem postupanju sa nekim projektom.

Podrška u razvoju poslovanja

Ova usluga obuhvaća niz zadataka i procesa, općenito s ciljem razvijanja i provedbe mogućnosti rasta tvrtke koja nas angažira za posao. Odnosi se na područje teorije poslovanja, trgovine i organizacijskih struktura. Poslovni razvoj je stvaranje dugoročne vrijednosti za tvrtku, njezine zaposlenike, kupce, dobavljače, tržišta na kojima djeluje i odnose između svih tih elemenata.

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.