PRIPREMA/PROVEDBA EU PROJEKATA

Sredstva iz EU fondova zapravo su novac poreznih obveznika Europske unije, pa se ta sredstva dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. U praksi to znači da se financiraju oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini.

Kvalitetna priprema EU projekta podrazumijeva pripremu natječajne dokumentacije koja je propisana natječajem, često na unaprijed propisanim obrascima i platformama. Nakon što se izvrši priprema EU projekta isti se prijavljuje na natječaj a provedbena tijela vrše njegovu evaluaciju. Po dobivanju pozitivne odluke o sufinanciranju projekta, pristupa se sklapanju ugovora između nositelja projekta (prijavitelja/investitora) i provedbenih tijela natječaja.

Investitor najčešće sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti, vlastitim sredstvima ili poduzetničkim kreditom. Isto tako, investitor financira i sve neprihvatljive troškove (npr. neprihvatljive projektne aktivnosti, PDV, amortizaciju itd.). Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti definirana je u uputama za prijavitelje. Dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski, u pravilu za troškove nastale tijekom provedbe projekta. Konzultantske usluge sve su češće prihvatljivi trošak za sufinanciranje, što prijaviteljima uvelike olakšava posao.

Osim kvalitetne pripreme EU projekata još je bitnija njihova provedba, što je vrlo često puno kompleksniji postupak od same pripreme jer uključuje postupke nabave i izvještavanja provedbenih tijela prema jasno i strogo utvrđenim pravilima. Postupci nabave ovise o vrijednosti nabave i statusu prijavitelja (da li je obveznik javne nabave ili nije). Veća vrijednost nabave podrazumijeva i kompleksniji postupak. U fazi izvještavanja provedbenih tijela koje je također regulirano jasnim i strogim pravilima, od istih se potražuje nadoknada nastalih troškova na projektu (onih projektnih aktivnosti koje su ocijenjene kao prihvatljive). To se također radi na unaprijed propisanim obrascima (ZNS – Zahtjev za nadoknadom sredstava), uz koje se prilažu dokazi o nastalim i plaćenim troškovima te izvršenim projektnim aktivnostima.

Kvalitetna priprema EU projekta nužna je da bi se uopće dobio ugovor o sufinanciranju projekta, no ugovorna obveza prijavitelja je i pravilno provesti i završiti projekt u definiranom roku. U pripremi i provedbi EU projekata imamo veliko i vrlo pozitivno iskustvo, te vam sigurno možemo pomoći i sa vašim EU projektom, od početka do kraja.

U okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja 2021.-2027. za Republiku Hrvatsku je na raspolaganju nešto više od 14 milijardi eura. Dodijeljena sredstva raspodijeljena su na Kohezijsku politiku (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond+ i Kohezijski fond), Fond za pravednu tranziciju (FPT), Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA), Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI), Fond za unutarnju sigurnost (FUS), Instrument za financijsku potporu u području upravljanje granicama i vizne politike (BMVI), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

Za Republiku Hrvatsku je iz Instrumenta za oporavak EU Nove generacije (NGEU) na raspolaganju nešto više od 11 milijardi eura, od čega najveći dio otpada na sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost, iz kojeg je Hrvatskoj dodijeljeno 6,31 milijardi eura bespovratnih sredstava te 3,61 milijardi eura zajmova. Ostala sredstva dodijeljena su za REACT-EU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Fond za pravednu tranziciju (FPT).

Više o europskim strukturnim i investicijskim fondovima možete pogledati ovdje.

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.