Pavle Knežević

Pavle Knežević

Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – natječaj u tijeku

Svrha natječaja
Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Korisnici
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Raspoloživost sredstava
200.000.000,00 HRK (26.544.561,68 EUR)

Visina javne potpore
Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 2.000.000,00 EUR
b) do 200.000,00 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000,00 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000,00 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore
Do 50% iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

Prihvatljivi troškovi unutar ovog natječaja odnose se na slijedeće kategorije:
1. Građenje i rekonstrukcija prostora – objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
2. Strojevi i oprema/ugradnja opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade;
3. Građenje i rekonstrukcija te opremanje/ugradnja opreme – objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda ( isključujući kušaonice);
4. Građenje i rekonstrukcija te opremanje/ugradnja opreme – objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom;
5. Građenje i rekonstrukcija te opremanje/ugradnja opreme ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade;
6. Gospodarska vozila;
7. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta);
8. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013;
9. Opći troškovi – priprema poslovnog plana, priprema dokumentacije, projektno tehnička dokumentacija i sl. (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta);
10. Nematerijalni troškovi.

Rok prijave: 04.05.2023.

Za pripremu projektnog prijedloga i upravljanje projektom (usluga ključ-u-ruke), kontaktirajte nas sa povjerenjem:

  • 099 3077 580
  • info@caetus.hr

Caetus Business Consulting

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.