Pavle Knežević

Pavle Knežević

Bespovratni vaučeri za digitalizaciju

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (VDV) 

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT)

 

Vaučer za digitalni marketing (VDM)

 

Vaučer za kibernetičku otpornost (VKO)

Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (VSD)
Maksimalni iznos vaučera:

9.990 €

 

Maksimalni iznos vaučera:

9.990 €

Maksimalni iznos vaučera:

9.990 €

Maksimalni iznos vaučera:

14.500 €

Maksimalni iznos vaučera:

19.900 €

Alokacija: 1.924.480 €Alokacija: 1.194.500 €Alokacija: 1.990.850 €Alokacija: 2.919.900 €Alokacija: 1.924.480 €
Min broj projekata: 192 komMin broj projekata: 119 komMin broj projekata: 199 komMin broj projekata:    200 komMin broj projekata:    96 kom
Prihvatljivi troškovi:Prihvatljivi troškovi:Prihvatljivi troškovi:Prihvatljivi troškovi:Prihvatljivi troškovi:
·         Edukacija djelatnika za razvoj digitalnih vještina, upravljanje podacima, kibernetičku sigurnost

·         Razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku

·         Provjera potencijala za digitalizaciju

·         Izrada strategije za digitalnu transformaciju

·         Izrada web stranice

·         Izrada i testiranje mobilnih aplikacija

·         Uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima

·         Izrada online trgovina i platformi za rezervacije

·         Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća

·         Provjera propusnosti podataka

·         Penetracijska ispitivanja

·         Usluge subjekata  za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa
Cijena izrade projektne prijave:

 

Na upit

Cijena izrade projektne prijave:

 

Na upit

Cijena izrade projektne prijave:

 

 Na upit

Cijena izrade projektne prijave:

 

Na upit

Cijena izrade projektne prijave:

 

 Na upit

 • Za svaki od vaučera predviđena su tri (3) poziva (lipanj i studeni 2023. te ožujak 2024.);
 • Intenzitet potpore: 60%; metodom nadoknade troškova; trajanje projekta do 12 mjeseci (ne smije početi prije izdavanja vaučera);
 • Jedan MSP može iskoristiti najviše dvije (2) vrste vaučera po pozivu;
 • Za izradu dvije (2) projektne prijave/vaučera dajemo popust od 20%;
 • Za više informacija i ponudu konzultantskih usluga: 099 3077 580; info@caetus.hr.

 

 Prihvatljivost prijavitelja

 Neprihvatljivi NKD

 • Djelatnost trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci 45, 46, 47)
 • Djelatnosti smještaja (NKD odjeljak 55)
 • Izdavačke djelatnosti ( NKD odjeljak 58)
 • Proizvodnja filmova, videofilmova i tv programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje glazbenih zapisa ( NKD odjeljak 59)
 • Djelatnosti emitiranja programa (NKD odjeljak 60)
 • Pružanje telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak 61)
 • Informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak 63)
 • Financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljci 64, 65, 66, 77)
 • Djelatnosti poslovanja nekretninama (NKD odjeljak 68)
 • Pravne djelatnosti (NKD skupina 69.1.)
 • Arhitektonske djelatnosti (NKD skupina 71.11)
 • Djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda) (NKD skupina 73.1)
 • Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD odjeljak 74, osim 74.9)
 • Djelatosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci 87 i 88)
 • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (NKD odjeljak 90)
 • Djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti (NKD odjeljak 91)
 • Djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak 92)

 

Prihvatljivost aktivnosti

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  • Specijalizirani programi neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike prijavitelja za provođenje digitalizacije odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija
 • Vaučer za digitalni marketing
  • Izrada internetskih stranica poduzeća
  • Izrada landing stranice
  • Izrada mobilne aplikacije
  • Izrada web aplikacije
  • Izrada web stranice za e-trgovinu
  • Upravljanje društvenim mrežama
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
  • Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
  • Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća
  • Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl., te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata
 • Vaučer za složena digitalna rješenja
  • Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.

 

Neprihvatljivi troškovi:

 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu na Poziv
 • troškovi upravljanja projektom
 • troškovi za ispunjenje obveze informiranja i vidljivosti
 • troškovi promocije i oglašavanja, uključujući oglašavanje na društvenim mrežama
 • troškovi vezani za održavanje postojećeg softvera
 • troškovi za produženje licenci za prava korištenja za već postojeće elemente/module IKT sustava koji su u funkciji prije početka provedbe projekta te troškovi za korištenje SaaS, IaaS, PaaS, WPaaS modela/usluge koji se koriste ili su korišteni prije početka provedbe projekta
 • PDV tj. porez na dodanu vrijednost, povrativ i nepovrativ
 • savjetodavne usluge povezane s redovitim poslovnim aktivnostima
 • troškovi usavršavanja koje se odnosi na propisano nacionalnim kurikulumom i obvezna usavršavanja sukladno nacionalnim propisima i normama
 • doprinosi u naravi u obliku izvršenih usluga, radova ili osiguranja, za koje nije izvršeno plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti
 • troškovi kupnje/zakupa materijalne imovine (kupnja strojeva, uređaja, opreme i sitnog inventara, uključujući hardware)
 • troškovi povezani s računovodstvenim uslugama i uslugama revizije,
 • kamate na dug i ostali financijski troškovi, trošak jamstva koje izdaje banka ili druga financijska institucija, kazne, financijske globe, troškovi povezani s predstečajem, stečajem i likvidacijom
 • troškovi sudskih i predsudskih sporova, javnobilježnički troškovi
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere, trošak ishođenja kredita ili pozajmice kod financijske institucije, i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 • trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ
 • trošak police osiguranja imovine
 • troškovi putovanja (troškovi prijevoza, smještaja, dnevnica)

info@caetus.hr

099 3077 580

Vaš uspjeh je i naš uspjeh!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.