Pavle Knežević

Pavle Knežević

ESIF ZAJMOVI HAMAG-BICRO-A SA KAMATAMA VEĆ OD 0,5% PO MODELU “KLJUČ U RUKE”

ESIF zajmovi izvrsna su prilika kako za poduzetnike početnike ili one u nastajanju (sa planom osnivanja poduzeća), tako i za aktivne poduzetnike iz sektora mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Uz najniže kamatne stope na tržištu koje se kreću već od 0,5%, uz mogućnost počeka do godine dana, bez troškova obrade i/ili rezervacije sredstava te bez valutnog ili kamatnog rizika (kamate su fiksne), započeti ili unaprijediti poslovanje nikada nije bilo povoljnije i lakše! Tvrtka Caetus Business Consulting uključena je u ESIF programe od samog početka njihove objave (listopad 2016. godine) i do sada smo odradili preko 60 projekata iz raznih gospodarskih sfera (proizvodnja, usluge, turizam itd.), po sistemu “ključ u ruke” i sa uspješnošću od blizu 100%. Temeljitost i kvaliteta u izradi Poslovnog plana kao osnovnog elementa natječajnog paketa kojeg čine i ostali propisani obrasci te statusno-financijska dokumentacija koju pripremamo uz Poslovni plan, uz vođenje kompletne korespondencije sa referentima HAMAG-BICRO-a koji su zaduženi za ocjenjivanje Zahtjeva sve do dobivanja pozitivne Odluke o odobrenju zajma, model je koji se pokazao itekako uspješnim na zadovoljstvo svih uključenih strana, osobito investitora i nositelja zajmova odnosno naših klijenata. Možemo istaknuti da su neki od njih u ovome trenutku realizirali i svoj drugi ESIF zajam (primjerice prvi je bio investicijski a drugi za obrtna sredstva), što daje dodatnu sigurnost u kvalitetu i vrijednost ovih programa.

Napisati kvalitetan i stručan Poslovni plan koji će donijeti realnu ocjenu o isplativosti ulaganja u neki projekt, kao niti temeljito odraditi vođenje cijelog procesa nakon izrade Poslovnog plana nije nimalo lagan zadatak i treba ga prepustiti stručnjacima. Naravno, to ima određenu cijenu ali svakako se isplati jer se puno veća ušteda od toga može postići već na račun razlike između ovih subvencioniranih i prosječnih tržišnih kamatnih stopa i financijskih poluga. Nažalost, i na tržištu konzultanata u zadnje se vrijeme pojavljuje sve više kvazi-stručnjaka koji obećavaju brda i dolina, uz nerealne uvjete i netočne informacije. Tako smo nekoliko puta svjedočili svakojakim izjavama koje su nam naši klijenti prenijeli od “stručnjaka” sa kojima su razgovarali ranije, poput primjerice te da se ESIF zajmovi odobravaju kroz desetak dana. To naravno nije niti blizu istine; ne postoji doduše određeni rok u kojemu se mora dobiti Odluka ali temeljem iskustva na količini projekata koje smo odradili u sklopu ovih programa, možemo reći da se trajanje procesa ocijenjivanja od predaje natječajnog paketa do dobivanja Odluke u prosjeku kreće između 45 i 90 dana i to je činjenica iza koje stojimo. Baviti se kvalitetno savjetodavnim poslom ne može svatko, za poštivanje pravila struke i korištenje za to potrebnih alata podrazumijeva se edukacija ali i iskustvo. Konzultant se ne postaje preko noći dok su opće stanje države i afere koje su potresale političku scenu u posljednje vrijeme, uz ranije spomenute “stručnjake” doprinijeli pomalo negativnom kontekstu konzultanta kao zanimanja. Naravno, pritom ne treba generalizirati ali doza opreznosti kod ugovaranja bilo kakvog savjetodavnog angažmana svakako se preporučuje. Zatražite na uvid dokaze o edukaciji, stručnosti, iskustvu, (uspješno) odrađenim projektima i njihovom broju itd.; odnosno ne vjerujte svima i uvijek na riječ ili onome što piše na WEB stranicama. Konkretno, što se ESIF zajmova tiče, popravljali smo barem desetak projekata koji su bili nestručno i loše pripremljeni u svakom mogućem smislu – prema pravilima struke (financijsko-tržišno-ekonomskom), pravopisnom, gramatičkom, stilskom itd.; doslovno bez glave i repa. Naravno da su takvi Zahtjevi odbijeni u startu pri čemu su klijenti nažalost izgubili po nekoliko mjeseci (jedan klijent čak 7!) i više tisuća kuna. Ne dozvolite da se to dogodi i vama.

No, vratimo mi se mi ESIF zajmovima i gledajmo pozitivno! Dakle, ESIF se zajmovi dijele na dva investicijska programa (Mikro do 25.000,00 eura i Mali do 50.000,00 eura) te jedan program za obrtna sredstva (do 25.000,00 eura). Investicijski se zajmovi moraju potrošiti unutar roka od 6 mjeseci, dok se zajmovi za obrtna sredstva troše unutar 3 mjeseca nakon provedenog ulaganja. I jedni i drugi su isključivo namjenski i služe budućim (novim) investicijama što znači da refinanciranja, reprogrami, zatvaranje postojećih obveza i slično nije moguće. Investicijski zajmovi koriste se uglavnom za ulaganja u osnovna sredstva (nekretnine, oprema, uređaji, strojevi, alati itd.), pri čemu se i kod ovih zajmova može alocirati do 30% iznosa zajmova u obrtna sredstva (minimalno 70% mora biti alocirano prema osnovnim sredstvima za rad). Obrtna sredstva služe pokrivanju tekućih troškova – najma poslovnog prostora, plaća (bruto), režija, sirovina, repromaterijala, zaliha itd., ovisno o vrsti poslovne aktivnosti. Prijavitelji na ESIF zajmove mogu biti registrirana poduzeća ali i fizičke osobe sa planom osnivanja poduzeća. Posebne ponude i popuste na naše usluge pripremili smo i za jedne i za druge. U nastavku se daju dodatne informacije o ovim programima.

 

Naziv programa ESIF zajam (Mikro / Mali / Obrtna sredstva)
Tko se može prijaviti? ·         Mikro gospodarski subjekt·         Mali gospodarski subjekt

·         Srednji gospodarski subjekt

·         Fizičke osobe – u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt; ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznosi zajmova Od 1.000,00 EUR do 50.000,00 EUR (Obrtna sredstva do 25.000,00 EUR)
Kamatna stopa (ovisi o kategoriji razvijenosti županije u kojoj se vrši ulaganje)* 0,5% – 1,5% – Mikro i Mali zajmovi1,5% – 3,5% – zajmovi za Obrtna sredstva
Poček (grace period) Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate zajma Do 10 godina, uključujući poček (ovisno o vrsti zajma i strukturi ulaganja u projekt)
Instrumenti osiguranja zajma Zadužnica, dugotrajna imovina koja se nabavlja projektom (ulaganjem) te ostali instrumenti osiguranja, ovisno o procjeni rizika
Vrsta potpore De minimis
Namjena zajma ·         Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)·         Obrtna sredstva – do 30% iznosa zajma (osim ako se ne radi isključivo o zajmu za obrtna sredstva)

 

Programom se ne financira:

 • financiranje PDV-a;
 • refinanciranje postojećih obveza;
 • investicije koje služe u osobne svrhe;
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti;
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
 • benzinske postaje;
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24;
 • prodajni i servisni auto saloni;
 • taxi službe i rent-a car;
 • vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.;
 • trgovačke djelatnosti;
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.;
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU)   br.   1407/2013   od   18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108.   Ugovora   o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Koja je naša metodologija rada?

U slučaju sklapanja ugovora/dogovora o poslovnoj suradnji, naručitelji usluge odnosno klijenti dostavljaju nam sljedeće:

 • Ponude/predračune/troškovnike, ovisno o strukturi ulaganja;
 • (Pred)ugovore o kupoprodaji/najmu, ovisno o strukturi ulaganja;
 • Projektnu i građevinsku dokumentaciju (ako je relevantno);
 • Kopije ugovora o poslovnoj suradnji ili pisma namjere o budućoj poslovnoj suradnji/korištenju usluga/otkupu i sl. (ako je relevantno);
 • Ostale pismene i usmene informacije o projektu (prema potrebi, na naš upit);
 • Statusnu i financijsku dokumentaciju (prema potrebi i relevantnosti, na naš upit).

Naša usluga po modelu „ključ u ruke“ na ESIF programima uključuje:

 • Izradu stručnog i kvalitetnog Poslovnog plana;
 • Izradu ostalih standardiziranih obrazaca propisanim ESIF programima;
 • Predaju gotovog prijavnog paketa na HAMAG-BICRO;
 • Poslovno savjetovanje naručitelja kroz tijek pripreme i ocjenjivanja projekta
 • Zastupanje naručitelja kroz izravnu korespondenciju sa HAMAG-BICRO-om, do dobivanja njihove (pozitivne) Odluke o odobrenju ESIF zajma.

Poslovni plan izrađujemo stručno, kvalitetno i realno, prema međunarodnim standardima izrade elaborata isplativosti te prema sljedećem okvirnom sadržaju, propisanom i prihvaćenom od strane HAMAG-BICRO-a:

 1. UVOD I SAŽETAK ULAGANJA
 2. INFORMACIJE O PODUZETNIKU
 3. OPIS POSLOVNOG POTHVATA
 4. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
 5. LOKACIJA

5.1.        OPIS LOKACIJE PROJEKTA

5.2.        OPIS I ZAŠTITA UTJECAJA NA OKOLINU

 1. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI ULAGANJA

6.1.        OPIS STRUKTURE ULAGANJA

6.2.        STRUKTURA I BROJ POSTOJEĆIH ZAPOSLENIKA

6.3.        STRUKTURA, BROJ I DINAMIKA NOVOZAPOSLENIH

 1. ANALIZA TRŽIŠTA

7.1.        TRŽIŠTE NABAVE

7.2.        TRŽIŠTE PRODAJE

7.3.        PROCJENA OSTVARENJA PRIHODA, RASHODA I FINANCIJSKOG REZULTATA

 1. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
 2. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA (MOGUĆA JE PROJEKCIJA NEKOLIKO RAZLIČITIH SCENARIJA)

9.1.        PROJEKCIJA BILANCE

9.2.        IZVORI FINANCIRANJA

9.3.        PRORAČUN AMORTIZACIJE

9.4.        PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA

9.5.        FINANCIJSKI TOK

 1. FINANCIJSKO-TRŽIŠNA OCJENA (MOGUĆA JE PROJEKCIJA NEKOLIKO RAZLIČITIH SCENARIJA)

10.1.      STATIČKA OCJENA EFIKASNOSTI PROJEKTA

10.2.      DINAMIČKA OCJENA PROJEKTA

10.2.1.  METODA RAZDOBLJA POVRATA ULAGANJA

10.2.2.  METODA NETO SADAŠNJE VRIJEDNOSTI

10.2.3.  METODA INTERNE STOPE PROFITABILNOSTI

 1. ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA (MOGUĆA JE PROJEKCIJA NEKOLIKO RAZLIČITIH SCENARIJA)
 2. SWOT ANALIZA
 3. PEST ANALIZA
 4. ANALIZA I VREDNOVANJE RIZIKA
 5. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA
 6. POPIS TABLICA, SLIKA I GRAFIČKIH PRIKAZA
 7. PRILOZI

Ne propustite ovu izvrsnu priliku i započnite ili unaprijedite vlastiti posao! Ulaganja su temelj za dugoročni rast i razvoj dok stagnacija polako ali sigurno vodi prema propasti. Konkurencija je nemilosrdna i kako bi se opstalo na tržištu potrebno je produžiti životni ciklus poduzeća, koji se kao i kod čovjeka, sastoji od faza rađanja, rasta, vrhunca i opadanja (te, nažalost konačno smrti). Životni ciklus produžuje se kroz fazu rasta (na vrhuncu je već možda kasno), te se upravo u fazi rasta moraju vršiti ulaganja. Naravno, pritom je korištenje financijske poluge (tuđih, povoljnih sredstava) svakako opcija koju treba razmotriti.

Za više detalja o programima i uvjetima poslovne suradnje, slobodno nas kontaktirajte. Veselimo se uspješnoj i dugoročnoj poslovnoj suradnji jer Vaš uspjeh je i naš uspjeh!

Caetus Business Consulting

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike