Pavle Knežević

Pavle Knežević

KAKO OŽIVITI VLASTITO POSLOVANJE?

Revitalizacija poslovanja jedna je od novijih i ciljanom tržištu vrlo interesantnih usluga tvrtke Caetus Business Consulting, namijenjena u prvom redu aktivnim poduzetnicima i poduzećima prisutnim na tržištu određeno vrijeme. Što je potrebno učiniti kako bi naše poduzeće nastavilo rasti i razvijati se, te ostalo konkurentno na svom tržištu? S obzirom na dugogodišnje iskustvo, sa vremenom smo razvili izvrstan osjećaj za pravovremene poslovne poteze koje je potrebno učiniti kako bi dugoročna održivost projekta ostala neupitna. No ovdje je itekako bitan tajming. Naime, kao i ljudski ili bilo koji drugi, tako i život poduzeća ima svoj ciklus koji se sastoji od nekoliko osnovnih faza – rađanje, rast, vrhunac, opadanje i umiranje. Razlika je što se život poduzeća zaista može produžiti što sa ljudskim nažalost još uvijek nije moguće, pa tako u nekim poslovnim kulturama poput japanske imamo poduzeća stara po sto ili više godina, a koja danas vodi već treća ili četvrta generacija. Osnovna zadaća vlasnika i/ili menadžera poduzeća i tajna njegovog uspjeha zapravo leži u tome da se faza rasta produži što je više moguće. Drugim riječima, potrebno je odgoditi vrhunac što dulje, a što se najčešće postiže ulaganjima. Osim toga, potrebno je ići u korak sa novim tehnologijama i znanjima te konstantno održavati visoku razinu konkurentnosti na ciljanom tržištu. Kako bi se to postiglo, služimo se dubinskom analizom dosadašnjeg poslovanja naručitelja usluge (temeljem financijskih i ostalih pokazatelja), te planiranjem budućeg rasta i razvoja njegovog poduzeća barem u srednjoročnom (nadolazećem) razdoblju. Nužno je detektirati probleme, rizike i „uska grla“ u poslovanju te ponuditi rješenja za njihovo izbjegavanje i/ili ublažavanje. Kvalitetna analiza financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog/financijskog toka, primitaka i izdataka itd.), omogućuje statički i dinamički pristup ocjeni dosadašnjeg poslovanja i isplativosti određenih ulaganja te stvara bazu za financijsko planiranje budućeg poslovanja poduzeća. To je izuzetno bitno pitanje jer su financije „krvotok“ poduzeća a njegova likvidnost, zaduženost, ekonomičnost i profitabilnost pokazatelji koji su upravi poduzeća esencijalni za donošenje kvalitetnih financijskih i ostalih poslovnih odluka. Financijska analiza najčešće uzima u obzir posljednja dva poslovna razdoblja i uspoređuje prihodovnu stranu posljednjeg sa prihodovnom stranom pretposljednjeg razdoblja; jednako i rashodovne strane; pojedine stavke unutar aktive i pasive bilance poduzeća; unutar novčanog toka itd., te se temeljem dobivenih pokazatelja (a naročito onih koji nisu zadovoljavajući ili imaju negativan predznak), zalazi dublje i konkretnije u poslovne događaje koji su doveli do tog stanja. Prema tome, financijske pokazatelje dobivene analizom financijskih izvještaja nužno je upotpuniti sa ostalim aspektima poslovanja, te naručitelju usluge isporučiti konkretno rješenje i savjet kako da svoj posao unaprijedi i podigne na višu razinu, odnosno osigura svom poduzeću potreban rast i razvoj. Nakon financijske i ostalih izvršenih analiza poslovanja poduzeća, pristupa se izradi poslovnog elaborata koji sadržava konkretne savjete i metode pomoću kojih je moguće oživiti poslovanje tog poduzeća. Ukoliko kao vlasnik i/ili menadžer poduzeća osjećate određeni zamor u poslovanju, stagnaciju, nedovoljan rast i/ili opadanje poslovanja (manji prihodi, manja dobit, poslovni gubici, nelikvidnost, nemogućnost prodora na tržište, zaostajanje za konkurencijom, nedovoljna vidljivost, smanjenje potražnje za uslugama/proizvodima koje nudite) te ostale probleme u poslovanju, revitalizacija poslovanja je usluga koja bi vam itekako mogla zatrebati i pomoći. Rast i razvoj poduzeća u nedefinirano dugom roku mora biti esencijalna težnja njegovog vlasnika/menadžera, a bilo kakav oblik stagnacije ili nazadovanja znak je da se nešto mora hitno poduzeti. Naime, ukoliko se na vrijeme detektiraju navedeni i slični problemi, svakome se poduzeću može pomoći.

 

Pavle Knežević, struč. spec. oec.

International Project Management Association

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike