Pavle Knežević

Pavle Knežević

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ (NPOO C1.1.1. R6-I1) – najava natječaja

Napomena: informacije su sastavljene iz nacrta Poziva objavljenog na e-Savjetovanju 01.07.2022. godine, što znači da su moguća su odstupanja u pojedinim segmentima.

Cilj najavljenog Poziva: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga, što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu 

 

Prihvatljivi prijavitelji su iz sljedećih područja:

 • arhitektura
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
 • mediji
 • baština
 • dizajn
 • izvedbene umjetnosti
 • knjiga i nakladništvo
 • primijenjene i vizualne umjetnosti

Osnovna djelatnost prijavitelja treba biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Grupa A:

 • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti;
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti.

 Grupa B:

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost;
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u Registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija.

 

Iznosi sredstava:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 33.000.000,00 EUR

Raspoloživi iznos sredstava prema grupama: NAJNIŽI IZNOS POTPORENAJVIŠI IZNOS POTPORE
GRUPA A (26.544.561,00 EUR)

(Regionalna potpora + potpora male vrijednosti)

40.000,00 EUR1.000.000,00 EUR
GRUPA B (6.636.140,00 EUR)

(Potpora male vrijednosti)

15.000,00 EUR200.000,00 EUR

 

Intenziteti potpora:

Grupa A – državne potpore, uključujući i potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta:

 1. Regionalne potpore za ulaganje:
  1. Grad Zagreb: mala poduzeća 55%, srednja poduzeća 45%;
  2. Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70%, srednja poduzeća 60%;
  3. Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70%, srednja poduzeća 60%;
  4. Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60%, srednja poduzeća 50%.
 2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – do 50% prihvatljivih troškova.
 3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – do 50% prihvatljivih troškova.
 4. Potpore za usavršavanje:
  1. Srednji poduzetnici: do 60% prihvatljivih troškova, odnosno 70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
  2. Mikro i mali poduzetnici: do 70% prihvatljivih troškova usavršavanja.
 5. Potpore male vrijednosti – de minimis: za aktivnosti povezane s provedbom projekta – intenzitet potpore ne smije premašiti 50% prihvatljivih troškova projekta.

 Grupa B – potpore male vrijednosti (de minimis):

Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 200.000,00 EUR, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

 

Prihvatljivi troškovi:

Grupa A

Regionalne potpore

 • Trošak gradnje, rekonstrukcije/modernizacije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajućih parcela (uključujući energetsku obnovu i komunalni doprinos);
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata te troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver);
 • Nabava informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver);
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata;
 • Troškovi plaća osoblja;
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

 Savjetodavne usluge

 • Izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća, izrada dokumentacije za nabavu, stručni nadzor građenja, ostale usluge povezane s projektom ulaganja.

Potpore za sudjelovanje na sajmovima

 • Troškovi najma, uređivanja i vođenja štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.

Usavršavanje djelatnika

 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja;
 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja.

Potpore male vrijednosti

 1. Upravljanje projektom:
  • Vanjski stručnjak za pripremu natječajne dokumentacije (prihvatljiv trošak od datuma objave Poziva; maksimalno do 5.500,00 EUR);
  • Vanjski stručnjak za upravljanje projektom (prihvatljivo do 25.000,00 EUR);
  • Vanjski stručnjak za izradu projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljiv trošak od 01.02.2020. godine);
  • Revizija projekta (obvezno za projekte ukupne vrijednosti preko 200.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR).
 2. Plaće osoblja koje će raditi na provedbi projekta (za ugovore o radu na neodređeno i određeno vrijeme).

 Grupa B

 • Održavanje, preuređenje i/ili modernizacija zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajućih parcela (uključujući energetsku obnovu te neizravne troškove po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta);
 • Nabava novih strojeva, opreme/uređaja i alata;
 • Nabava informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver/hardver),
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta;
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda na sajmu;
 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja;
 • Troškovi povezani sa predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja;
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem;
 • Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (do 2.700,00 EUR);
 • Usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do 4.000,00 EUR);
 • Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave (maksimalni iznos nije određen);
 • Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije (maksimalni iznos nije određen).

Caetus Business Consulting nudi stručnu i kvalitetnu pripremu i provedbu projekata po modelu usluge ključ-u-ruke.

Za više detalja te kako biste na vrijeme započeli s pripremom projektnih prijedloga, javite nam se na:

 • info@caetus.hr
 • 099/3077-580

Vaš uspjeh je i naš uspjeh!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike

Koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva na stranicama. Ukoliko nastavite koristiti ove stranice, pretpostaviti ćemo da se slažete s  pravilima privatnosti i općim uvjetima poslovanja.