Pavle Knežević

Pavle Knežević

VAŽNOST PLANIRANJA U POSLOVANJU

Planiranje je jedna od najvažnijih zadaća menadžera bez obzira na veličinu i oblik poduzeća kojim upravlja. Može biti kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Kratkoročno planiranje obuhvaća projekcije predstojećih poslovnih aktivnosti na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini (do jedne godine) a naziva se još i operativnim planiranjem. Srednjoročnim planiranjem najčešće se smatra izrada projekcija poslovanja za razdoblje do pet godina, a naziva se još i taktičkim planiranjem. Dugoročno ili strategijsko planiranje aktivnost je koja obuhvaća projekcije budućeg razvoja poslovanja za razdoblja od pet, deset (najčešće) ili više godina. Bez obzira na dalekosežnost planiranja, ono bi moralo biti u skladu i korelaciji sa misijom i vizijom poduzeća, čija je konkretna i jasna definicija isto tako vrlo bitna u poslovnoj politici svakog poduzeća. U procesu planiranja kao jedan od sastavnih alata i metoda može nam poslužiti SWOT analiza kojom se detektiraju snage i prilike odnosno slabosti i prijetnje okoline i samog poduzeća, te se pronalaze mogućnosti za izbjegavanje ili ublažavanje potencijalnih rizika i opcije za realizaciju zacrtanih ciljeva. Planiranje je u tom kontekstu zapravo proces predviđanja budućih (poslovnih) događaja, uz angažman potrebnih resursa kako bi ti ciljevi zaista i bili ostvareni. Dokument koji je rezultat procesa planiranja a koji je prošao i etapu odlučivanja naziva se Poslovni plan. Važnost tog dokumenta nikada nije dovoljno naglašavati, a njegova najveća prednost u kontekstu planiranja zapravo je u tome što se kroz jedinstveni elaborat može obuhvatiti kratkoročno, srednjoročno i dugoročno planiranje, odnosno može se planirati proizvodnja/usluga, marketing, prodaja i nabava, financije, investicije, kadrovi i drugi aspekti poslovanja. Poslovni plan sadrži ciljeve, misiju i viziju poduzeća i može se smatrati osobnom kartom organizacije. Ono što je svakako dobro kod Poslovnog plana je činjenica da je riječ o „živom“ dokumentu koji se može prilagođavati različitim potrebama. Primjerice, ukoliko planiramo neku investiciju, dalekosežnost planiranja najčešće ćemo prilagoditi vijeku projekta u kojem ocjenjujemo isplativost tog ulaganja. Investiranje u poduzetništvu vrlo često podrazumijeva korištenje tuđeg kapitala (primjerice kredita banke), pa ćemo u tom slučaju vijek projekta uskladiti sa rokom otplate kredita. Ukoliko planiramo zaduženje sa rokom otplate od pet godina, napraviti ćemo Poslovni plan za isto to razdoblje. Prema tome, ako naš osnovni dokument sadrži plan za deset godina, konkretnu verziju skratiti ćemo na pet godina i unijeti informacije o planiranoj investiciji (njezinoj strukturi i vrijednosti), izvorima financiranja (vlastita i tuđa sredstva) te predviđenim rezultatima tog ulaganja. Osim kod planiranja ulaganja, izrada Poslovnog plana primjenjuje se kao metoda odlučivanja i kod drugih predstojećih poslovnih događaja u životu nekog poduzeća poput, primjerice, uvođenja novih proizvoda i/ili usluga u ponudu poduzeća, otvaranja novih poslovnih jedinica, širenja tržišta i slično, iako u većini slučajeva svaki od navedenih događaja pretpostavlja određeno ulaganje. Prema tome, planiranje je primarna i osnovna zadaća svakog menadžera, a dobra organizacija jednostavno nije moguća bez planske komponente. Najefikasniji način planiranja je izrada kvalitetnog Poslovnog plana.

 

Benjamin Franklin: „NE PLANIRATI ZNAČI PLANIRATI – NEUSPJEH!“

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike