Pavle Knežević

Pavle Knežević

MARKETING PLAN I ANALIZA TRŽIŠTA SEKTORA

U prošlih smo nekoliko članaka govorili o nekim bitnim početničkim koracima i odlukama koje moramo donositi prilikom pokretanja (novog) poduzeća odnosno ulaska u samostalno poduzetništvo. Pisali smo o tome koji oblik poduzeća odabrati, kako dati naziv poduzeću, da li ući u sustav PDV-a ili ne i što to za nas znači. Kada smo prošli sve te korake i naravno napravili kvalitetan i stručan Poslovni plan koji je „kamen temeljac“ naše poslovne ideje, bez obzira u kojem ćemo sektoru poslovati i čime se baviti te sa kakvim poduzećem i poreznim tretmanom, ono što će nam svakako biti sljedeće nužno je kvalitetan i što detaljnije razrađen Marketing plan. Početnu točku za njegovu izradu ili bazu za razradu možemo pronaći upravo u Poslovnom planu, naravno ako je isti napravljen prema standardnoj i od struke prihvaćenoj metodologiji. Prema tome, baza za izradu kvalitetnog Marketing plana zapravo je kvalitetan Poslovni plan, a njegova poglavlja na koja ćemo se pritom referirati su Lokacija i Analiza tržišta. Lokacijski aspekti projekta razmatraju se najčešće sa njegove mikro, mezo i makro razine, te se svaka od njih obrađuje zasebno u cilju donošenja zaključka o kvaliteti konkretne lokacije. Razina lokacije (mikrolokacija, mezolokacija i makrolokacija) i njezina važnost za neki konkretan projekt, varira u ovisnosti o nekoliko različitih faktora. Primjerice, za jednu samoposlužnu praonicu rublja ili autopraonicu mikro razina lokacije je itekako bitna jer se najuže ciljane skupine budućih korisnika nalaze upravo na njoj (vjerojatnost da će netko dolaziti iz drugog grada ili županije radi korištenja te vrste usluga je vrlo mala). Naravno, postoje projekti koji uže adresiraju ciljne skupine sa šireg područja (regionalno i globalno) pa za njih možda mikrolokacija neće biti toliko bitna koliko makrolokacija projekta. Zamislimo informatičku tvrtku koja razvija software namijenjen drvnoj industriji u cijelom svijetu. Sjedište takve tvrtke ili njezina fizička (mikro) lokacija postaje manje bitna (zbog toga velike informatičke tvrtke biraju svoja sjedišta tamo gdje je manje porezno opterećenje). Nadalje, jedan ugostiteljski objekt i ocjena kvalitete njegove lokacije može se razmatrati sa mikro razine (svakako) ali i sa mezo razine ako se primjerice nalazi na nekoj državnoj cesti ili autocesti. Koji su to podaci bitni sa aspekta ocjene lokacije? Naravno, opet ovisi o vrsti i karakteru našeg konkretnog projekta ali oni najčešći su primjerice broj stanovnika na određenom području, struktura tog stanovništva (po dobi, spolu, stupnju obrazovanja, zaposlenosti, životnim navikama itd.), broj registriranih vozila i sl.. Ukoliko je riječ o turizmu lokacija je naravno vrlo bitna a u tom ćemo smislu razmatrati pokazatelje koji upućuju na broj posjetitelja te lokacije u određenom razdoblju, broju noćenja, prosječnog posjetitelja (njegovu dob, spol, stupanj obrazovanja, platežnu moć, želje itd.) i sl.. Zašto su nam svi ti podaci bitni? Bitni su nam upravo zbog toga da bismo mogli što uže targetirati ciljne skupine na našem projektu odnosno što konkretnije odrediti našeg prosječnog kupca/klijenta/korisnika/posjetitelja i sl.. Dakle, mi moramo vrlo dobro znati kome ćemo prodavati naše (buduće) proizvode i/ili usluge, ali i isto tako pomoću kojih ćemo to kanala i kojim putevima doći i doprijeti do njih. U ovoj fazi već dobro ulazimo u analizu samog tržišta i to prije svega analizu njegove prodajne strane. Naravno, za sami tijek poslovanja bitna je i njegova nabavna strana (od koga ćemo nabavljati naše inpute), ali za razvoj našeg marketing plana fokusirati ćemo se upravo na tržište prodaje. Ukoliko znamo kome se obraćamo u nastupu kod predstavljanja onoga što planiramo nuditi tržištu (naših proizvoda/usluga), lakše ćemo odrediti i kanale putem kojih ćemo doći do tih ciljnih skupina. U idućem ćemo članku govoriti o definiranju ciljnih skupina i načinima/kanalima komunikacije sa njima, koja je od presudne važnosti za uspjeh našeg poslovnog pothvata. Hvala što nas pratite!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Prijavite se na besplatni newsletter!

obavijesti o natječajima i programima za poduzetnike